استخوان‌های، امین بذرگر، کشتی‌گیر و دوست نوید افکاری در کوه‌های شیراز پیدا شد!
استخوان‌های، امین بذرگر، کشتی‌گیر و دوست نوید افکاری در کوه‌های شیراز پیدا شد!

استخوان‌های، امین بذرگر، کشتی‌گیر و دوست نوید افکاری در کوه‌های شیراز پیدا شد.

استخوان‌های، امین بذرگر، کشتی‌گیر و دوست نوید افکاری در کوه‌های شیراز پیدا شد

به نوشته حساب اینستاگرام ۱۵۰۰ تصویر، امین بذرگر، کشتی گیر و دوست نوید افکاری، در تیرماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و بعد از آن دیگر هیچکس از امین خبری نداشت. اکنون چند تکه استخوان در کوهی در شیراز پیدا شده است که با نتایج آزمایش مشخص شد مربوط به امین است.

https://www.instagram.com/p/Cjr7y8OqOPh/?utm_source=ig_web_copy_link

 حساب اینستاگرام ۱۵۰۰ تصوی: حالا چندتکه استخوان در کوهی در شیراز پیدا شده که با نتیجه‌ی آزمایش مشخص شده مربوط به امین هستند.

مراسم خاکسپاری امین بذرگر روز دوشنبه در دارالرحمه سعدی شیراز برگزار می‌شود.

امین بذرگر به طور ناگهانی ناپدید شد

امین بذرگر کشتی گیر و از دوستان افکاری نوید افکاری به دلیل حمایت از نوید بارها از سوی نیروهای امنیتی تهدید شد و به دوستانش گفت که نیروهای امنیتی در حال تعقیب او هستند. امین پیش از اين به طور ناگهانی ناپدید شد و تا به امروز خانواده و نزدیکانش نتوانسته اند اثری از او پیدا کنند.

وی در آخرین پست اینستاگرامی خود با انتشار ویدئو از ترانه ای به یاد نوید افکاری نوشت: سکوت ما خیانت است.