ازدواج بیش از ۷ هزار دختر زیر ۱۴ سال ، طبق گزارش تحقیقی منتشر شده توسط مرکز آماری ایران ، در بهار سال 1399 بیش از 7000 دختر زیر 14 سال در ایران ازدواج کرده اند.

بیش از 7000 دختر زیر 14 سال در بهار امسال ازدواج کردند

در این طبق گزارش تحقیقی منتشر شده توسط مرکز آماری ایران ، در بهار سال 1399 بیش از 7000 دختر زیر 14 سال در ایران ازدواج کرده اند.

گزارش فصلی با عنوان “وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران” ، مرکز آماری ایران اعلام کرده است که تعداد دقیق ازدواج دختران 10 تا 14 سال 7323 واقعه است.

براساس این گزارش ، در این مدت دختر زیر ده سال و پنج پسر زیر پانزده سال ازدواج کرده اند.

دلایل افزایش ازدواج دختران زیر 14 سال

این قانون ازدواج دختران زیر 14 سال در ایران را منع نمی کند و لایحه افزایش سن ازدواج بارها در مجلس ایران ممنوع شده است.

گزارش مرکز آمار ایران در مورد پدیده ازدواج کودکان در سالهای گذشته نشان می دهد که بین سالهای 95 و 98 ، حدود 130 هزار دختر زیر 14 سال ثبت شده و بیش از 100 پسر زیر 15 سال در این سالها ازدواج کرده اند.

افزایش میزان وام های ازدواج یکی از دلایل افزایش ازدواج دختران زیر 14 سال در ایران است.

پیش از این ، وزارت ورزش و جوانان هشدار داده بود که افزایش وام ازدواج منجر به افزایش تعداد فرزندان و زوج های زیر 15 سال در ایران شده است.

با این حال ، گزارش سه ماهه مرکز آمار ایران ، به طور کلی ، کاهش میل جوانان به ازدواج در ایران را نشان می دهد ، زیرا تعداد ازدواج های مطابق با این گزارش از بیش از 670 هزار در سال 95 به 530 هزار در سال 98 کاهش یافته است .