احمدی نژاد

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران فاش کرد که روسیه با آمریکا درباره ایران و اوکراین معامله کرده است و تایید کرد که روسیه به ایران حمله خواهد کرد.

محمود احمدی نژاد شب دیروز، پنجشنبه ۷ بهمن، اظهارات جنجالی را مطرح کرد و روسیه و آمریکا را به انعقاد یک “معامله کثیف” بر سر ایران با اوکراین متهم کرد.

اظهارات احمدی نژاد در  دیدار خود با جمعی  از فرهنگیان کشور مطرح شد و در این دیدار به کشورهای “به ظاهر قدرتمند” شرق و غرب و اروپا نسبت به انجام هرگونه معامله کثیف با ایران و اوکراین هشدار داد. 

احمدی نژاد با انتقاد از ضعف مقامات فعلی جمهوری اسلامی اظهار داشت: «مواجهه با یک عده مدیران ساده لوح، نباید شما را دچار این توهم کند که همه مردم ایران همینطور هستند! من هشدار می دهم که شما با یک ملت بزرگ مواجه هستید».

وی نقشه روسیه و آمریکا برای حمله به ایران را فاش کرد و گفت: «روسیه با آمریکا روی ایران و اوکراین با هم معامله کرده اند. به این معنا که روسیه، اوکراین را مورد حمله قرار دهد و آن طرف هم اجازه داشته باشد به سمت ایران بیاید اما از این کار پشیمان خواهند شد». 

رئیس جمهور پیشین همچنین با انتقاد از توافقات مقامات جمهوری اسلامی و روسیه تاکید کرد که تاریخ همیشه ثابت کرده است که مواضع روسیه علیه ایران بوده و بیش از یک بار مردم ایران را فروخته است.