احسان ارکانی: خرید خودرو هم مثل خانه برای مردم دارد به آرزو تبدیل می‌شود
احسان ارکانی: خرید خودرو هم مثل خانه برای مردم دارد به آرزو تبدیل می‌شود

“احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، خرید پژو ۲۰۷ با قیمت یک میلیارد تومان را فاجعه خواند و اظهار داشت که خرید خودرو هم مثل خانه برای مردم دارد به آرزو تبدیل می‌شود.”

احسان ارکانی: خرید خودرو هم مثل خانه برای مردم دارد به آرزو تبدیل می‌شود

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: خرید پژو ۲۰۷ با قیمت یک میلیارد تومان را فاجعه خواند و اظهار داشت که خرید خودرو هم مثل خانه برای مردم دارد به آرزو تبدیل می‌شود.”

محسن هاشمی:کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این دو سال است

در یادداشت خود، محسن هاشمی، رئیس پیشین شورای شهر تهران، به وضعیت وخیم اقتصادی کشور اشاره کرده و اظهار داشته است که کاهش ارزش پول ملی در دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در دو سال اخیر است.

وی در این یادداشت به دولت فعلی اشاره کرده و بیان کرده که این دولت با هدف افزایش ارزش پول ملی به مسئولیت گرفته شد، اما با ورود به سال دوم هنوز نتوانسته است این هدف را به دست آورد و نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است.