بانک مرکزی
اتهام بانک مرکزی ایران به پولشویی

اتهام بانک مرکزی ایران به پولشویی، این گزارش افزوده این بانک‌ها با «نگهداری» این مبلغ، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «دور زدند.

اتهام بانک مرکزی ایران به پولشویی

دادستان کل بحرین بانک مرکزی ایران و 12 بانک دیگر را به دلیل “پولشویی” تحت پیگرد قضایی قرار داد.

روزنامه جروزالم‌پست با انتشار این خبر، رقم «پولشویی» صورت‌گرفته ، این مراکز را به نقل از علی بن فضل البوعینین دادستان کل بحرین بیش از ۱.۳ میلیارد دلار گزارش کرد.

به گفته دادستان عمومی بحرین ، “بانک ملی و بانک صادرات ایران از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشت، از طریق بانک المستقبل بحرین، برای انتقال ۱.۳ میلیارد دلار استفاده کردند.”

این گزارش می افزاید که با “نگه داشتن” این مبلغ ، این بانک ها “تحریم” های تحریم های بین المللی علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی را “دور زده” اند.

بانک المستقبل بحرین

یک منبع ناشناس در داخل دادسرای عمومی بحرین گفت: “تحقیقات نشان می دهد که دستور انتقال توسط چندین بانک از جمله بانک مرکزی ایران صادر شده است.”

پس از بررسی “ده ها هزار سند” بانک المستقبل توسط دادستانی بحرین ، مشخص شد که این بانک “تلاش کرده است تا وجوه خود را به ایران انتقال دهد و بسیاری از سازمان های تروریستی را تأمین مالی کند ، اما به دلیل کنترل شدید بحرینى بر بانک‌ها، موفق به انجام این اقدامات نشده است.

به گفته این منبع ، “تمام پولی که قرار بود به سازمان هایی مانند سپاه پاسداران و حزب الله لبنان و نهادهایی عراق تحویل داده شود ، پس از اطلاع مقامات بحرینی ضبط شد.”