ابوذر ندیمی: دولت هزینه تحریم، رکود، تورم و حتی جنگ اقتصادی را از مردم می گیرد!
ابوذر ندیمی: دولت هزینه تحریم، رکود، تورم و حتی جنگ اقتصادی را از مردم می گیرد!

ابوذر ندیمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، می‌گوید: دولت هزینه‌های تحریم، رکود، تورم و حتی جنگ اقتصادی را از مردم می گیرد.

ابوذر ندیمی: دولت هزینه تحریم، رکود، تورم و حتی جنگ اقتصادی را از مردم می گیرد!

ابوذر ندیمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی: ما برنامه‌ای برای راه‌اندازی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های درازمدت نداریم. نقطه نظرمان به طور کلی به آینده نگر نیست و معمولاً تنها به تأمین درآمدهای فعلی اکتفا می‌کنیم. به جای تمرکز بر اصول و برنامه‌های عملی، بیشتر تلاش‌هایمان را بر روی تبلیغات و پروپاگاندا متمرکز می‌کنیم. به عنوان مثال، اگر به نمایندگان بگوییم چند اقدام اقتصادی در کارنامه مجلس یازدهم نشان دهند، چه برای عرضه دارند؟

در شرایط فعلی، امکان بهبود وضعیت اقتصادی کشور به سختی وجود دارد؛ چون دولت هزینه تحریم، رکود، تورم و حتی جنگ اقتصادی را از مردم می گیرد. در واقع می خواهد از مردم پول بگیرد تا کشور را اداره کند.

نان در سیزده استان گران شد!

نان در سیزده استانه گران شد؛ بعد از شروع افزایش قیمت نان با افزایش ۴۳ درصدی در شهر مشهد و استان خراسان رضوی، این افزایش قیمت به دوازده كشور دیگر نیز گسترش یافت.

در این موقعیت، معاون استاندار یزد اعلام نمود که افزایش قیمت‌ها به موجب “بخشنامه دولت” تا انتهای مرداد ماه در تمام استان‌ها اجرا خواهد شد.

از تاریخ سوم مرداد ماه، افزایش قیمت نان در استان خراسان رضوی آغاز شد. در این زمینه، قیمت نان بربری در شهر مشهد از مقدار یک هزار و ۱۵۰ تومان با افزایش حدود ۴۳ درصدی به مبلغ یک هزار و ۶۵۰ تومان افزایش یافت.

گزارشی از خبرگزاری مهر تایید می‌کند که قیمت نان در ۱۳ كشور ایران افزایش یافته است. این گزارش اظهار داشته که هر یک از تشکل‌های فعال در حوزه آرد و نان امکان گفت‌وگو را ندارند، اما اخبار از افزایش نرخ نان در حدود ۱۳ كشور منتشر شده است. همچنین آمده است که تغییرات قیمت تا انتهای مرداد ماه برای سایر استان‌ها، از جمله استان تهران نیز، اعمال خواهد شد.