آمریکا
آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره دو عامل سایبری ایران ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرد

آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره دو عامل سایبری ایران ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرد؛ وزارت امور خارجه آمریکابرای دریافت اطلاعات درباره دو عامل سایبری جمهوری اسلامی که قصد داشتند در روند انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا دخالت کنند، ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.

آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره دو عامل سایبری ایران ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرد

وزارت امور خارجه با اعلام جایزه پاداش ده میلیون دلاری، روز سه شنبه اعلام کرد که به دنبال اطلاعات در مورد دو عامل سایبری جمهوری اسلامی ایران است که در تلاش برای نفوذ در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا بودند.

وزارت امور خارجه می گوید که آقایان محمدحسین موسی کاظمی و سجاد کاشایان از طریق شرکت سایبری ایمن‌نت پاسارگاد، در یک کارزار تحت حمایت حکومت ایران تلاش کردند در انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا اعمال نفوذ کنند و با ایجاد تفرقه به دنبال تضعیف اعتماد رأی دهندگان به نظام انتخاباتی آمریکا بودند.

انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا

در نوامبر ۲۰۲۱، ایالات متحده این افراد و شرکت ایمن نت پاسارگاد را به خاطر تلاش برای نفوذ در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا تحریم کرده بود.

در این بیانیه آمده است که کاظمی از جمله به اجرای کارزار مرعوب کردن رای دهندگان کمک کرده است و کاشیان نيز مسئول مدیریت شبکه رایانه ای مورد استفاده در این مشاغل است. او همچنین می خواست کمپینی برای خرید حساب های رسانه های اجتماعی راه اندازی کند.

هر دوی این افراد تحت تحریم های آمریکا هستند و تحت پیگرد قضایی دولت فدرال آمریکا قرار دارند.