آتنا دائمی
آتنا دائمی به زندان لاکانِ رشت تبعید شد

آتنا دائمی به زندان لاکانِ رشت تبعید شد، آتنا دائمی ، یک فعال مدنی که از سال ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می برد ، سه شنبه 26 اسفند به زندان لاکان رشت تبعید شد.

تبعید آتنا دائمی به زندان لاکانِ رشت

آتنا دائمی ، یک فعال مدنی که از سال ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می برد ، سه شنبه 26 اسفند به زندان لاکان رشت تبعید شد.

آتنا دائمی ، خواهر آتنا ، روز چهارشنبه در توییتر خود نوشت که این زندانی سیاسی با “با پابند و دستبند” به زندان لاکان رشت منتقل شده و تماس تلفنی وی قطع شده و وسایل شخصی وی تحویل داده نشده است.

 

انسیه دائمی در نامه خود نوشت: دیگر مقامات سربازان حكومت جمهوری اسلامی ایران ، آتنا دائمی ، شب گذشته در زندان اوین جمهوری اسلامی با پابند و دستبند دستگیر و به زندان لاکان رشت منتقل شدند.
آنها برای نشان دادن اقتدار بیشتر ، تماس تلفنی وی را قطع کردند و وسایل شخصی او را تحویل ندادند. ”

اتهامات عليه خانم دائمی

آتنا دائمی از سال 95 و بدون یک روز تعطیل در زندان اوین بود دوره 5 ساله زندان است. در تیرماه سال گذشته ، وی به دو سال زندان ، 74 مورد ضربه شلاق در سایر پرونده ها ، یک سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

در این پرونده که به دلیل شکایت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ایران از این فعال غیرنظامی زندانی تشکیل شده بود ، خانم دائمی توسط شعبه 24 دادگاه انقلاب در تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد محکوم شد. ، به جرم “تبلیغ علیه نظام” به یک سال زندان و به به اتهام اخلال در نظم زندان یک سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد.