مکان به فضاهای ورزشی
دولت ۲۰ هزار مکان به فضاهای ورزشی کشور افزوده است

دولت ۲۰ هزار مکان به فضاهای ورزشی کشور افزود، جمشید تقی زاده ، معاون امور مجلس وزارت ورزش: با تلاش دولت یازدهم و دوازدهم ، از سال 92 تاکنون 20 هزار مکان ورزشی به استادیوم های ورزشی کشور اضافه شده است.

دولت ۲۰ هزار مکان به فضاهای ورزشی کشور افزود

تعداد استادیوم های ورزشی کشور در سال 92 به حدود 41 هزار مکان ورزشی رسیده که اکنون به 61 هزار واحد رسیده است
یکی از پیمانکاران خوب که قبلاً توانسته بود پروژه بزرگ ورزشگاه سنندج را به اتمام برساند ، عملیات اجرایی پروژه 6000 نفر در کرج را بر عهده گرفت.

گل‌محمدی: قصد دخالت در کار وزیر ورزش را نداشتم

یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس:

همانطور که هواداران فوتبال می دانند ، من هرگز به دنبال ایجاد حاشیه نیستم و سعی می کنم از این مشکلات دور شوم ، اما در ماه های اخیر اتفاقاتی افتاده است که همه از آنها آگاه هستند.
من قبلاً بخاطر برخی اتفاقات که به هر دلیلی رخ نداده اند خواسته هایی داشته ام و بعد از دربی به دنبال ایجاد تنش نبودم زیرا سلسله مراتب را می شناسم.

من واقعاً شأن من د را از دست دادم و انتظاراتی داشتم. از طرف دیگر ، من قصد نداشتم در کار وزیر ورزش و جوانان دخالت کنم.

حرف من یک درخواست دوستانه بود و انتظار داشتم او به عنوان متولی و بزرگ‌تر ورزش کشور داشتم