درخواست ها برای دسترسی ویدا ربانی به وکیل شد

درخواست ها برای دسترسی ویدا ربانی به وکیل شد ، در واکنش به بازداشت ویدا ربانی ، انجمن روزنامه نگاران در تهران خواستار “تعیین سریع و قانونی و دسترسی فوری به وکیل” برای ویدا ربانی نگار شد.

‏ انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران خواستار دسترسی ویدا ربانی به وکیل شد

در واکنش به بازداشت ویدا ربانی ، انجمن روزنامه نگاران در تهران خواستار “تعیین سریع و قانونی و دسترسی فوری به وکیل” برای ویدا ربانی نگار شد.

درخواست ها برای دسترسی ویدا ربانی به وکیل شد

هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از قوه قضائیه خواستار «تعیین تکلیف سریع و قانونی و دسترسی به وکیل»” برای ویدا ربانی شد و خواستار ارائه “اطلاعات موثق” از سرویس های امنیتی در مورد دلایل حبس اين روزنامه نگار زندانی شد.

ویدا ربانی

ویدا ربانی،روزنامه نگار، از اعضای هیأت تحریریه «هفته‌نامه صدا» و عضو حزب «اتحاد ملت ایران» بیش از یک هفته است که در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده است.
ویدا ربانی از روز دوم آذر ماه بدون ارائه دلایل مشخصی در تهران بازداشت شد و به یکی از سلول‌های انفرادی در بند ۲۰۹ زندان زنان اوین منتقل شد.

گزارش شده است که احتمالا انتشار توئیت‌های مرتبط با سالگرد اعتراضات آبان ۹۸ توسط ویدا ربانی در توئیتر، بهانه‌ای برای بازداشت این روزنامه‌نگار بود.

از زمان دستگیری ربانی از دسترسی به وکیل محروم شده است.

در بیانیه ای که توسط فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران صادر شد ، آنتونی بلانگر ، دبیرکل فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران ، دستگیری و انکار وکیل ویدا ربانی را نمونه ای از “آزار و اذیت سیستماتیک حرفه ای رسانه ها توسط رژیم ایران” توصیف کرد.

آنتونی بلانگر همچنین خواستار آزادی فوری این روزنامه نگار شد.