خودکشی دختر ۱۵ ساله در بهزیستی

خودکشی دختر ۱۵ ساله در بهزیستی، یک دختر ۱۵ ساله بدسرپرست در مرکز خانه سلامت مشهد از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان خود از داد.

خودکشی دختر ۱۵ ساله در بهزیستی

یک دختر ۱۵ ساله بدسرپرست در مرکز خانه سلامت مشهد از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان خود از داد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد درباره این تصريح كرد: فقط یک مربی در مرکز بود و خودکشی حلق آویز پر سر و صدایی بود و مرگ به زمان نیاز داشت ، قطعاً به دلیل ضعف در سیستم عملکردی.
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که نسبت نوجوانان ایرانی در خودکشی های سالانه بیش از 7 درصد است.

نسبت نوجوانان ایرانی در خودکشی های سالانه بیش از 7 درصد است

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که نسبت نوجوانان ایرانی در خودکشی های سالانه بیش از 7 درصد است.
مدیرکل بهزیستی استان بيان كرد: “در مراحل اولیه تحقیق در خصوص این حادثه هستیم و نمی توانیم تا روشن شدن همه ابعاد اين واقعه آن را رسانه ای کنیم.
نمی خواهم بگویم که خودکشی چطور اتفاق افتاد و دليل فوت را نمی گویم ولى تمام موضوع از این قرار است؛ اين دختر ۱۵ ساله که پدر او در زندان بود و مادرش اعتیاد دارد، در پارک توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و با حکم قضایی به مرکز نگهداری دختران در معرض آسیب بهزیستی منتقل شده وروز پنج شنبه شب خودکشی کرد.

وی اضافه داد: “این دختر افسردگی داشت ودر هفته گذشته توسط روان پزشک ویزیت شد. اقداماتی که برای اين دختر افسرده باید انجام شود قطعا انجام شد ،اما گزارش روانپزشك هیچ نشانی از احتمال خودكشی نداشت و مراقبان هیچ علائمی را گزارش نكردند.