جنوب کرمان

وزیر جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی، بعد از ظهر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت که همچنان به جبران خسارت کشاورزان جنوب کرمان که به دلیل سرما و طوفان شناور خسارات مالی دیدند، ادامه می دهد.

وزیر گفت که کمیته های وزارتخانه میزان خسارت وارد شده به بخش کشاورزی کشاورزان استان کرمان را به دلیل یخ زدگی و طوفان های شن و ماسه که در دوره گذشته در کشور رخ داده بررسی و تعیین کردند.

 

خسارت کشاورزان جنوب کرمان ۱۲۳۰ میلیارد تومان رسید

 

وزیر جهاد کشاورزی گفت که گزارشی از میزان خسارات وارده در بخش کشاورزی به وزیر کشور ارائه خواهد شد و این موضوع در شورای وزیران ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد: «طبق توافق صورت گرفته با مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی ، تصمیم بر این شد که کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند. معطل نمانند».

وی همچنین تصمیم گرفته شد تا از طریق “یارانه های کشاورزی” و “کمک های فنی و اعتباری” به کشاورزان آسیب دیده کمک شود.

وزارت میزان خسارت سیل کشاورزان جنوب کرمان در روزهای سوم و چهارم فروردین را ۱۲۳۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود.

گزارش آن افزود كه این خسارت در بخش های کشاورزی، جاده ها، زیرساخت ها ، آب، برق، مدارس، جاده ها، تأسیسات شهری و روستایی رخ داده و بیشتر آنها مربوط به کشاورزی و راه ها است.