جنایت ترور فخری زاده

جنایت ترور فخری زاده را بی پاسخ نخواهیم گذاشت، روحانى: ملت و مسئولان ايران شجاع‌تر و غیورتر از آن هستند که این جنایت را بی‌پاسخ بگذارند و در موقع مناسب به این جنایت را پاسخ خواهند داد.

جنایت ترور فخری زاده را بی پاسخ نخواهیم گذاشت

جنایت ترور فخری زاده را بی پاسخ نخواهیم گذاشت، روحانى: ملت و مسئولان ايران شجاع‌تر و غیورتر از آن هستند که این جنایت را بی‌پاسخ بگذارند و در موقع مناسب به این جنایت را پاسخ خواهند داد.

بگذارید همه اتاقهای فکر و دشمنان ایران بدانند که ملت و مسئولان کشور از بی پاسخ گذاشتن این جنایت شجاع تر و غیرت ترند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد.

وی افزود: به منظور خودکفایی در کشور در زمینه دارو و تجهیزات در بخش تحقیقات در وزارت دفاع ، که مسئولیت دپارتمان را عهده دار بود که کارهای زیادی انجام داد و توانست برخی از نیازهای مردم را از کرونا تأمین کند.

روحانى بيان کرد: این ترور وحشیانه نشان می‌دهد که دشمنان ايران در هفته‌های پراضطرابی هستند و احساس می‌کنند دوران فشار آن‌ها در حال کم شدن است و شرایط جهانی در حال تغییر می‌باشد.

ترور دانشمند ایرانی اقدامی مجرمانه است

اتحادیه اروپا حمله تروریستی به محسن فخری زاده را محکوم کرد و آن را جرمی توصیف کرد که اصل احترام به حقوق بشر را نقض می کند.

این بیانیه در باره حادثه تروریستی ديروز درمنطقه اى دماوند آمده است: در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰ در منطقه
آبسرد، یک مقام دولتی ایران و چندین غیرنظامی در مجموعه‌ای از حملات خشونت‌بار کشته شدند. این یک اقدام مجرمانه و در تضاد با اصل احترام به حقوق بشر است