پرستاران ایرانی
مهاجرت پرستاران ایرانی

بی توجهی به مطالبات علت مهاجرت پرستاران ایرانی، معاون رئیس سازمان نظام پرستاری:
فشار شدید کاری پرستاران باعث خستگی جسمی و روحی زیادی شده است ، بنابراین ضروری است که هرچه زودتر با رسیدن نیروهای جدید و جایگزین ، این فشار کاری کاهش یابد.

بی توجهی به مطالبات علت مهاجرت پرستاران ایرانی

معاون رئیس سازمان نظام پرستاری:
فشار شدید کاری پرستاران باعث خستگی جسمی و روحی زیادی شده است ، بنابراین ضروری است که هرچه زودتر با رسیدن نیروهای جدید و جایگزین ، این فشار کاری کاهش یابد.

بیماران کرونا
معالجه بیماران کرونا رایگان نیست

نادیده گرفتن خواسته های پرستاران ، آنها را دلسرد و از آسایش خاطر خدمات صادقانه سلب می کند و در برخی موارد این بی توجهی منجر به مهاجرت پرستاران می شود که در طولانی مدت بحران کمبود پرستار در کشور افزایش می یابد.

بی توجهی مسئولان به مقابله با بحران کرونا

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: از ابتدای شیوع کووید۱۹ حدود ۴۵ هزار پرستار به كرونا مبتلا شدند، در مورد تعداد پرستاران جانباخته هنوز عدد دقیق نداریم

معاون وزیر بهداشت افزود: “در حال حاضر 40 پرستار به دلیل ابتلا به كرونا در قرنطینه هستند و 21 نفر در مرخصی استعلاجی هستند. خوشبختانه شماره پرستارانی که در این شرایط سخت از خدمت خارج شدند بسیار اندک بود ، بیشتر از سه یا چهار نفر نبود.”

وی گفت: با ابلاغیه ارسال شده به دانشگاه های علوم پزشکی ، پرستارانی که باردار هستند یا بیماری زمینه ای دارند از بخش های کرونا جدا شده و در سایر بخش ها به کار گرفته شده اند.