عجیب ترین علائم بیماری کرونا در کودکان
عجیب ترین علائم بیماری کرونا در کودکان

احتمال واردات محموله واکسن کرونا، سید حیدر محمدی ، مدیر کل داروها در سازمان غذا و دارو: همزمان با ادامه تولید داخلی ، مذاکراتی با شرکت های خارجی انجام شد و انتظار داریم در صورت تأیید واکسن ها و تأمین ارز مورد نیاز ، ظرف دو ماه آینده بتوانیم محموله ای را وارد کنیم.

احتمال واردات محموله واکسن کرونا در دو ماه آینده

سید حیدر محمدی ، مدیر کل داروها در سازمان غذا و دارو: همزمان با ادامه تولید داخلی ، مذاکراتی با شرکت های خارجی انجام شد و انتظار داریم در صورت تأیید واکسن ها و تأمین ارز مورد نیاز ، ظرف دو ماه آینده بتوانیم محموله ای را وارد کنیم.

۶ شرکت داخلی در كشور در حال انجام مطالعات روی تولید واکسن ويروس کرونا هستند. مطالعات دو شرکت داخلی در هفته آتى وارد فاز انسانی می‌شوند
مقدار واکسن ارائه شده به میزان تولید شرکت های خارجی بستگی دارد.اولویت این شرکت‌ها کشور خودشان و در درجه بعدی کواکس است. تا تیرماه واکسن کرونا

تا تیرماه واکسن کرونا شبیه واکسن روسی و چینی تولید می‌شود

وزارت بهداشت قبلا اعلام کرده بود «واکسن ایرانی» کرونا مشابه واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا مى شود، مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ويلروس كرونا کرونا اظهار داشت: واکسن ایرانی کرونا مانند واکسن‌هایی است که در چین و روسیه ساخته شد.

مینو محرز بيان كرد که درحال صورت «خوب و موفقیت‌آمیز» بودن نتایج «مطالعات انسانی» واکسن كرونا تولید آن دركشورمان تا تیرماه سال ۱۴۰۰ به تمام می‌رسد.

به نقل از خانم محرز نوشته است که این واکسن در بخش حیوانی بالای ۷۰ درصد ایمنی داشت.