واردات واکسن
ممنوعیت واردات واکسن توسط خامنه‌ای خشم مردم و جامعۀ پزشکی ایران را برانگیخته است

لوموند: ممنوعیت واردات واکسن توسط خامنه ای خشم مردم و جامعه پزشکی ایران را برانگیخته است، دکتر مسعود مردانی ، عضوستاد مبارزه با کرونا گفت که عجله برای بازگشایی خطرناک است. بازگشایی بدون علت خاص باعث افزایش شیوع ویروس در جامعه و افزایش میزان عفونت در جامعه می شود. ما فقط یک بار آن را در ماه اردیبهشت تجربه کردیم وو دود آن به چشم مردم رفت

ممنوعیت واردات واکسن توسط خامنه‌ای خشم مردم و جامعۀ پزشکی ایران را برانگیخته است

دکتر مسعود مردانی ، عضوستاد مبارزه با کرونا گفت که عجله برای بازگشایی خطرناک است. بازگشایی بدون علت خاص باعث افزایش شیوع ویروس در جامعه و افزایش میزان عفونت در جامعه می شود. ما فقط یک بار آن را در ماه اردیبهشت تجربه کردیم وو دود آن به چشم مردم رفت

روزنامه حکومتی نوشت که قطعی برق را بر آن مسئولان داشته است تا از روز چهارشنبه هزینه های مربوط به مراکز استخراج بیت کوین که برق زیادی مصرف می کنند را کاهش یا کاهش دهند.

هرگونه تاخیر موجب ابتلا و مرگ و میر مستلزم پاسخگویی است.

توییتی توسط رئیس سازمان نظام پزشکی در مورد تهیه فوری واکسن ویروس کرونا، هرگونه تاخیر موجب ابتلا و مرگ و میر مستلزم پاسخگویی است.

تحریف ، جنجال و هیاهوی یکسویه یک طرفه مانع از ادعای این حق برای مردم شریف ایران و جامعه پزشکی نخواهد شد.

افزایش ۲.۵ برابری مبتلایان کووید ۱۹ در مازندران

رئیس گروه علوم پزشکی مازندران:
دو ماه و نیم پیش ، بیماری كرونا در استان مازندران روند افزایشی در افزایش تعداد کل بیماران حدود 2.5 برابر داشت.

سفر تأثیر مستقیم در شیوع کرونا دارد.
مسافران غیر بومی معمولاً به دلیل زمستان در خانواده های پرجمعیت هستند و در یک فضای کوچک محصور جمع می شوند و این بسیار خطرناک است.