ایران بهار ۱۴۰۰ تولیدکننده واکسن کرونا می‎شود، وزیر بهداشت:ما قبلا ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار واکسن كوويد۱۹ از مجموعه کوواکس سازمان بهداشت جهانی خرید کرده ایم،
ما همچنین با سایر کشورها تولید مشترک داریم و آزمایشات بالینی این واکسن ها در ایران در حال انجام است ، در حالی که آزمایش انسانی تولید واکسن ایرانی در بهار 1400 آغاز شد.

ایران بهار ۱۴۰۰ تولیدکننده واکسن کرونا می‎شود

وزیر بهداشت: ما قبلا ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار واکسن كوويد۱۹ از مجموعه کوواکس سازمان بهداشت جهانی خرید کرده ایم،
ما همچنین با سایر کشورها تولید مشترک داریم و آزمایشات بالینی این واکسن ها در ایران در حال انجام است ، در حالی که آزمایش انسانی تولید واکسن ایرانی در بهار 1400 آغاز شد.

سعید نمکی در حاشیه کمیته ملی واکسن کرونا بيان كرد كه واکسن را از سه مسیر دنبال می کنیم یک مسیر واردات واکسن از مسیر کووکس است، مجموعه ای که سازمان بهداشت جهانی برای تهیه واکسن برای همه کشورها دید.

ما در حال حاضر خریداری ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن که هر فردی باید دو دوز واکسن به هشت میلیون و 400 هزار نفر در گروه های آسیب پذیر، از جمله افراد بالای 65 سال و کسانی که بیماری اولیه خاص، در قالب کاکس، یک بار این واکسن توزیع شده بود، ایران یکی از کشورهایی که ما از این واکسن و تزریق آن شد.

بعضى از سازندگان واکسن كوويد۱۹ در مراحل اخير دریافت

وزیر بهداشت اضافه كرد:
راه دوم خرید از منابع موثقی است که غیر از گروهاى هاى سبد کووکس است که در جهتن تولید می کنند، هیچ کمپانی سازنده واکسن تا حالا گواهی تولید سازمان بهداشت را دریافت نکرده است.
بعضى از سازندگان واکسن كوويد۱۹ در مراحل اخير دریافت گواهی سازمان بهداشت جهانی هستند که به محضی که دریافت کردند