رئیس ستاد انتخابات کشور
جمال عرف

جمال عرف، معاون سیاسی وزیر كشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، از انتخابات الکترونیکی در ۱۳۹ شهر خبر داد.

وی گفت که سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت چهار رکن انتخابات در ایران است و ایران باید این ارکان را به شکلی صحیح به جهانیان نشان دهد.

این کار در جلسه ای با حضور نمایندگان شورای مرکزی و هیئت های نظارت در سطح استان ها از دور ششم انتخابات شورای اسلامی انجام شد.

رئیس ستاد انتخابات: «تدابیر خاص اندیشیده برای روستا فاقد شورا است»

 

در طول جلسه، معاون وزیر کشور اعلام کرد که کمیته تصمیم گرفته است انتخابات الکترونیکی را در مناطق شهری، یعنی حدود ۱۳۹ شهر برگزار کند.

 وی توضیح داد: «ما ۳۳۰۰۰ صندوق رای الکترونیکی داریم و آنها ۱۰۰۰۰ شعبه اخذ رأی را پوشش می دهند، بنابراین این مراکز با تصمیم مجلس انتخاب می شوند».

رئیس ستاد انتخابات کشور
عکس بایگانی

از سوی دیگر، رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین اضافه کرد: «۱۳۷۹ شهر در ایران وجود دارد که باید در آنها انتخابات برگزار شود. و طی دوره قبل ۱۳۰ شهر بر اساس قانون تقسیمات کشوری و سایر شهرها به این شهرها اضافه شد».

توجه ویژه ای پاکدستی داوطلبان 

 

وی همچنین توضیح داد که می دانسته است ایران ۴۰۶۰۲ دهکده دارای صلاحیت دارد که از این تعداد ۳۷۸۷۴ دارای شورا و ۳۱۷ قبیله دارای شورا هستند.

معاون وزیر افزود: «با این، ۲۴۰۱ روستا فاقد شورا هستند و بنابراین باید اقدامات ویژه ای برای همه این روستاها انجام خواهد شد».

وی همچنین به برخی مشکلات در تعدادی از شوراهای اسلامی کشور اشاره کرد و گفت: «اعضای شورای عالی کنترل در این دوره به ویژه به پاکی نامزدها در هنگام تأیید صلاحیت توجه دارند».