اختلالات روانپزشکی

یک روانپزشک گفت: حدود 20 درصد از افراد مبتلا به بیماری كرونا پس از سه ماه دچار اختلالات روانی از جمله اضطراب ، افسردگی ، بی خوابی و زوال عقل می شوند و افراد مبتلا به بیماری كرونا 19 برابر بیشتر از بیماران مبتلا به بیماری های دیگر در همان دوره هستند.

ابتلای شماره از مبتلایان کرونا به اختلالات روانپزشکی

یک روانپزشک گفت: حدود 20 درصد از افراد مبتلا به بیماری كرونا پس از سه ماه دچار اختلالات روانی از جمله اضطراب ، افسردگی ، بی خوابی و زوال عقل می شوند و افراد مبتلا به بیماری كرونا 19 برابر بیشتر از بیماران مبتلا به بیماری های دیگر در همان دوره هستند.

دکتر نوربالا روانپزشک:
حدود ۲۰ درصد از از افراد مبتلا به بیماری كرونا پس از سه ماه دچار اختلالات روانی از جمله اضطراب ، افسردگی ، بی خوابی و زوال عقل می شوند و افراد مبتلا به بیماری كرونا 19 برابر بیشتر از بیماران مبتلا به بیماری های دیگر در همان دوره هستند.

عوارض روانی حاد ناشی از کرونا

دکتر نوربالا روانپزشک اثرات حاد روانشناختی بیماری کرونا را چنین توصیف کرد: “اضطراب و ضعف گسترده ، ضعف سیستم ایمنی بدن ، افزایش قرار گرفتن در معرض بیماریهای ویروسی از جمله بیماری كرونا و افزایش قرار گرفتن در معرض بیماریهای روان تنی مانند بیماری های دستگاه گوارش.” بیماری های قلب ، ریه ، کلیه ها ، سیستم تنفسی و ناراحتی‌های تنفسی و… از عوارض حاد روانشناختی ناشی از کرونا است.

به گفته وی ، ضعف در بروز ، عود یا تشدید بیماری هایی مانند اختلالات فوبیا ، وسواس ، اختلال اضطراب عمومی و … از جمله عوارض حاد روانشناختی ناشی از کرونا است.