ویروس کرونای جهش‌یافته
احتمال دارد ویروس کرونای جهش‌یافته از قبل وارد ایران شده باشد

محرز: احتمال دارد ویروس کرونای جهش‌یافته از قبل وارد ایران شده باشد، اگرچه وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که تاکنون اثری از ویروس جهش یافته کرونا در کشور پیدا نشده است ، اما یکی از اعضای کمیته علمی در ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که این ویروس ممکن است از قبل وارد ایران شده باشد.

احتمال دارد ویروس کرونای جهش‌یافته از قبل وارد ایران شده باشد

اگرچه وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که تاکنون اثری از ویروس جهش یافته کرونا در کشور پیدا نشده است ، اما یکی از اعضای کمیته علمی در ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد که این ویروس ممکن است از قبل وارد ایران شده باشد.

ایران تاریخ مرحله اول آزمایش واکسن خود را بر روی 56 نفر اعلام کرد

وزیر بهداشت ایران، روز چهارشنبه سوم دی‌ماه، با اشاره به اینکه دولت انگلیس خبر نوع جدید ویروس کرونا را با تاخیر نزدیک به دو ماه اعلام کرد ، گفت، بنابراین وی گفت که به محض اطلاع از این موضوع ، پروازها به مقصد انگلیس و از مبدأ انگلیس به ایران ممنوع شده است

سعید نمکی گزارش داد که طی چند روز گذشته همه مسافرانی که از بریتانیا وارد کشور شده اند شناسایی شده اند و گفت که تاکنون اثری از ویروس در ایران پیدا نشده است.

نمکی: واکسن کرونا را فقط از من دنبال کنید

وزیر بهداشت:
از مردم می خواهم که فقط در مورد واکسن از وزیر بهداشت اطلاعاتی کسب کنند.
ما شروع به ساخت واکسن کرونا کردیم، ما واکسن ها را از بهترین منابع دنیا خریداری می کنیم ، اما اطمینان زیادی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد.
واکسن ارائه می شود و اولویت با گروه های آسیب پذیر است