اردات واکسن کرونا
اختیار واردات واکسن کرونا به هیات امنای ارزی وزارت بهداشت داده شد

واردات واکسن کرونا، کیانوش جهانپور ، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: اختیارات لازم برای واردات واکسن مصوب کوید 19 به هیئت امنا واگذار شده است. مقررات مربوط به ثبت سریع و صدور مجوز واردات اضطراری واکسن کرونا را در جلسه کمیته ملی مرجع واکسن كوويد۱۹ برای تأیید نهایی واکسن اعم از خارجی یا داخلی ، سازمان غذا و دارو بررسی و تصویب کنید اداره خواهد شد.

اختیار واردات واکسن به هیات امنای ارزی وزارت بهداشت داده شد

کیانوش جهانپور ، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت: اختیارات لازم برای واردات واکسن مصوب کوید 19 به هیئت امنا واگذار شده است. مقررات مربوط به ثبت سریع و صدور مجوز واردات اضطراری واکسن کرونا را در جلسه کمیته ملی مرجع واکسن كوويد۱۹ برای تأیید نهایی واکسن اعم از خارجی یا داخلی ، سازمان غذا و دارو بررسی و تصویب کنید اداره خواهد شد.

براساس این مجوز ، به هیئت امنای ارز همه اختیارات واردات واکسن كوويد19 مصوب به طور مستقیم یا از طریق شرکت های خصوصی مجاز داده شد.

از ابتدا تاکنون ، کمیته ملی واکسن تأیید کرده است که هر آزمایش بالینی واکسن های خارجی در کشور منوط به مشارکت در تولید و انتقال فناوری است.

هشدار ستاد مقابله با ويروس کرونا درباره ۶ استان

سخنگوی ستاد ملی کرونا ضمن اشاره به افزایش 47 درصدی ترافیک نسبت به اول دی ماه ، نسبت به وضعیت کرونا در استانهای تهران و اصفهان و همچنین شهر کاشان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس ، علی رضا رئیسی ، روز یکشنبه ، 5 بهمن ماه ، افزایش تعداد بیماران سرپایی ، احتمال تعطیلی مجدد مشاغل و افزایش محدودیت ها در روزهای آینده را اعلام کرد.

محمدرضا ظفرقندی ، سازمان نظام پزشکی ایران ، گفت که “شواهد نگران کننده ای” در مورد افزایش تعداد بیماران كرونا در شش استان وجود دارد ، اما او اسامی آنها را ذکر نکرد.