فرآیند تزریق واکسن کرونا اعلام شد

فرآیند تزریق واکسن کرونا اعلام شد، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام: ما مطمئن هستیم که بهترین واکسن را در ايران تولید خواهیم کرد.

فرآیند تزریق واکسن کرونا اعلام شد

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام: ما مطمئن هستیم که بهترین واکسن را در ايران تولید خواهیم کرد.

من و همه همکارانم در ستاد اجرایی فرمان امام خمینی آماده تزریق این واکسن هستیم و همه این واکسن را تزریق خواهیم کرد.

این نوع واکسن از ویروس کشته شده ساخته می شود و عوارض جانبی کمی خواهد داشت.
شهروندان ما برای تزریق و تهیه این واکسن در کشور مشکلی نخواهند داشت.

هر مرحله از تزریق این واکسن ۲۸ روز طول می کشد و این روند در ۳ مرحله انجام می شود.
این واکسن ابتدا به 56 نفر تزریق می شود و روی ژن ها و یون های مختلف آزمایش می شود.
در مرحله دوم ، واکسن به ۵۰۰ نفر تزریق می شود و در مرحله سوم محدودیتی اعمال نمی شود و می توانیم به تولید انبوه برسیم.
3 پس از یک دوره حداکثر چهار ماهه آزمایش انسانی ، به مرحله ای خواهیم رسید که کشور دیگر نیازی به وارد کردن این واکسن ندارد.

داروهای کرونا كه تحت پوشش بیمه هستند

معاون بیمه و خدمات سلامت بيان كرد: داروهای هیدروکسی کلروکین سولفات و کلروکین فسفات در بخش سرپائی و داروهای اینترفرون بتا در بخش بستری ، برای بیمه شدگان بيماران كرونا تحت پوشش قرار دار.

مهدی رضایی اظهار داشت: مبنای عملکرد سازمان بیمه سلامت برای پوشش داروها و خدمات بیمه شدگان بيماران كوويد۱۹ دستورالعمل های تدوین شد توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هست