آرین طباطبایی، محقق ایرانی‌تبار، به تیم سیاست خارجی بایدن پیوست

آرین طباطبایی، محقق ایرانی‌تبار، به تیم سیاست خارجی بایدن پیوست، آرین طباطبایی، محقق ایرانی‌تبار در حوزه علوم سیاسی، روز چهارشنبه ۲۹ بهمن در توئیتی نوشت که به تیم وزارت امور خارجه آمریکا پیوسته است.

آرین طباطبایی، محقق ایرانی‌تبار، به تیم سیاست خارجی بایدن پیوست

آرین طباطبایی، محقق ایرانی‌تبار در حوزه علوم سیاسی، روز چهارشنبه ۲۹ بهمن در توئیتی نوشت که به تیم وزارت امور خارجه آمریکا پیوسته است.

خانم طباطبایی ، محقق اندیشکده «رند» ، مدیر گروه و استاد مطالعات امنیتی در دانشگاه جرج تاون است.

وی گفت که به عنوان مشاور ارشد دفتر کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه ایالات متحده کار خواهد کرد.

خانم طباطبایی فارغ التحصیل کینگز کالج لندن

خانم طباطبایی، محقق ایرانی‌تبار در حوزه علوم سیاسی، روز چهارشنبه ۲۹ بهمن در توئیتی نوشت که به تیم وزارت امور خارجه آمریکا پیوسته است.

خانم طباطبایی فارغ التحصیل کینگز کالج لندن و فرزند سید جواد طباطبایی ، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر فلسفه ، تاریخ و سیاست است.

وی گفت که به عنوان مشاورمعاونت دفتر کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه ایالات متحده کار خواهد کرد.


وی همچنین نویسنده کتاب “نه فتح، نه شکست” در زمینه استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی است که در سال 2019 منتشر شده است.

تحقیقات خانم طباطبایی در مورد خاورمیانه ، به ویژه ایران ، و جنگ و تروریسم متمرکز بود