خروج یک واگن قطار شهری
خروج یک واگن قطار شهری تبریز از ریل

خروج یک واگن قطار شهری تبریز از ریل، مدیر کل شرکت بهره برداری مترو تبریز: صبح امروز یک واگن قطار تبریز در مسیر حرکت به ایستگاه در حال ساخت درقونقا از ریل خارج شد.

خروج یک واگن قطار شهری تبریز از ریل

مدیر کل شرکت بهره برداری مترو تبریز: صبح امروز یک واگن قطار تبریز در مسیر حرکت به ایستگاه در حال ساخت درقونقا از ریل خارج شد.

این حادثه تلفات جانی نداشته و خوشبختانه قطار خالی از مسافر بوده است

علت این حادثه توسط کارشناسان اداره راه آهن شهر در دست بررسی است

این حادثه محدودیتی در ارائه خدمات به مسافران نداشته و خدمات سازمان قطار شهری تبریز همچنان به روال گذشته ادامه دارد.

 قطار شهری تبریز  خسارت جانی نداشت

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز: در حادثه خروج مترو در ایستگاه«قونقا باشی» در تبریز هیچ مسافری آسیب ندید
در این حادثه یکی از واگن ها از ریل خارج شد و خسارت مالی جزئی به وسیله نقلیه وارد شد.

علت حادثه توسط کارشناسان سازمان راه آهن شهر در دست بررسی است و پس از حصول نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

این حادثه محدودیتی در ارائه خدمات به مسافران نداشته و خدمات سازمان قطار شهری تبریز به روال گذشته ادامه دارد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی نیز یک راننده مترو را از تصادف مطلع کرد.

وحید شادی نیا گفت: حادثه قطار شهری منجر به مصدومیت یکی از رانندگان مترو از ناحیه چشم انجامیده و مصدوم به بیمارستان خیریه تبریز منتقل شد.

طول خط اول قطار تبریز 18 کیلومتر است و دارای 18 ایستگاه است که از این تعداد حدود 14 ایستگاه فعال است.