خانم فرزانه زیلابی
366 وکیل نسبت به قرار منع اشتغال به وکالت خانم فرزانه زیلابی اعتراض کردند

366 وکیل نسبت به قرار منع اشتغال به وکالت خانم فرزانه زیلابی اعتراض کردند، 336وکیل در نامه ای به ممنوعیت اشتغال به وکالت فرزانه زیلابی اعتراض كردند و خواستار نقض توافق نامه صادر شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب اهواز شدند.

366 وکیل نسبت به قرار منع اشتغال به وکالت خانم فرزانه زیلابی اعتراض کردند

336وکیل در نامه ای به ممنوعیت اشتغال به وکالت فرزانه زیلابی اعتراض كردند و خواستار نقض توافق نامه صادر شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب اهواز شدند.

اهم مطالب:

در زمان حمله به استقلال نهاد وکالت که یکی از ارکان اساسی عدالت است و پس از شنیدن خبر بازگشت شرکت نیشکر ، هفت تپه … به دولت ، کام کارگران و دردمندان عدالت را اندکی شیرین کرد که خانم فرزانه زیلابی علیه وی به پنج اتهام توطئه علیه امنیت ملی و فعالیت های تبلیغ علیه رژیم و به نفع گروه های متلاشی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، عضویت در گروه های معاند و توهین به رهبری به ایشان وارد شده است.

منع خانم فرزانه زیلابی از اشتغال به وکالت

مطمئناً ممنوعیت یا محرومیت از اشتغال به وکالت از موارد ویژه ای بود که در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا بود.
وارد شدن به این موضوع و صدور چنین توافق سنگینی که مانع امرار معاش وکیل می شود ، برخلاف قانون و انصاف ، نوآوری عجیبی است.