۴۶ نفر در شمال ایران بر اثر مسمومیت با برنج جان خود را از دست دادند

۴۶ نفر طی هشت ماه در شمال ایران بر اثر مسمومیت ناشی از قرص برنج جان خود را از دست دادند

مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران ، شمال ایران ، از فوت ۴۶ نفر در اثر مسمومیت ناشی از خوردن قرص برنج در هشت ماه نخست سال جاری در این استان خبر داد.

علی عباسی گفت: تعداد مرگ و میرهای ناشی از مسمومیت ناشی از آفت کش قرص برنج در استان مازندران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است.

به گفته عباسی ، از ۴۶ قربانی هشت ماه نخست امسال در مازندران ، ۲۸ نفر زن و مابقی مرد هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استانداری مازندران افزود: طبق گزارش مراکز پزشکی قانونی این استان در این مدت ، بابل ۱۳ نفر ، ساری ۶ نفر ، تنگابن ۵ و محمودآباد ۵ را ثبت کرده است که بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از قرص برنج است.

علی عباسی با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر سختگیرانه برای جلوگیری از توزیع قرص برنج ، افزود: اگرچه در سالهای اخیر و طبق آمار موجود شاهد کاهش مرگ و میر ناشی از خوردن قرص برنج در استان هستیم.

با این حال ، با اعمال اقدامات خاص و دقیق تر ، می توان این کاهش را دو برابر کرد تا از واردات غیرقانونی غلاف برنج به کشور و فروش آنها جلوگیری کند.

همچنین نیاز به اتخاذ تدابیر سختگیرانه برای جلوگیری از توزیع قرص برنج با گزارش از نهادهای مربوطه جهت افزایش آگاهی عمومی از خطرات این آفت کش.

متأسفانه قربانیان مسمومیت در ایران به دلیل واردات غیرمجاز برنج از کشورهای ناشناخته و مکانهایی که فاقد هر نوع کیفیت هستند ، وجود دارد و شاید زمان آن رسیده باشد که اقدامات سختگیرانه ای برای جلوگیری از شیوع این نوع اقدامات مجرمانه انجام شود.