آسانسور
۱۶۰۰ حادثه آسانسور در شش روز گذشته در زمان قطعی برق

 ۱۶۰۰ حادثه آسانسور؛ ملکی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران: در شش روز گذشته که روزهای تاریخی این سازمان بوده است ، ما ۱۶۰۰ مورد حادثه در آسانسور داشته ایم.

۱۶۰۰ حادثه آسانسور در شش روز گذشته در زمان قطعی برق

جلال مالکی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت که در شش روز گذشته ، هزار و 600 مورد حادثه مربوط به آسانسور به دلیل قطع برق گزارش شده است.

وی گفت: “چند روز گذشته روزهای تاریخی در اين سازمان بوده است.”

در یکی از ایستگاه های ما در حوالی میدان آزادی ، فقط 30 عملیات آسانسور در یک روز انجام شد.

آسانسورهای جدید سیستمی دارند که که برق را به نزدیکترین طبقه کاهش می دهد ، اما اکثر آسانسورها این سیستم را ندارند.

بحران برق در ايران

با ادامه بحران برق در ایران ، رئیس دفتر حسن روحانی گفت: مراکز استخراج رمز ارزها در همه جا از امکانات دولتی و غیر دولتی گرفته تا مرغداری ها گسترش یافته اند. وزیر نیرو همچنین از افتتاح پای بسیج در کشف مراکز رمز ارز خبر داد.

رضا اردکانیان ، وزیر نیرو ، امروز، در جلسه ای ستاد فرماندهی اوج بار تابستان ۱۴۰۰ گفت ، از این پس ، که قرار است از این پس بسیج نیز مراکز ارز دیجیتال را کشف کند.