یورش به خانه حسین رونقی
یورش به خانه حسین رونقی

یورش به خانه حسین رونقی؛ حسین رونقی از حمله «افراد ناشناس با لباس شخصی» به خانه خانواده اش خبر داد.

یورش به خانه حسین رونقی

حسین رونقی، فعال مدنی ساکن ایران که مدتی را به دلیل مخالفت و انتقاد از اقدامات حکومت در زندان گذرانده بود، از حمله «افراد ناشناس با لباس شخصی» به خانه خانواده اش خبر داد.

وی شامگاه یکشنبه در توئیتی نوشت که دو ساعت پس از خروج از خانه، همسایه‌ها از حمله افراد با لباس شخصی به او خبر دادند که در خانه را شکستند و وارد واحد مسکونی خانواده رونقی شدند.

آقای رونقی با اشاره به اینکه «هنوز به خانه نرسیده» تأکید کرد: «اما مسئولیت هر اتفاقی که برای من، خانواده و اطرافیانم می‌افتد بررژیم است».

ده‌ای ناشناس و لباس شخصی اومدند در واحد و خانه رو شکوندن و داخل خانه شدند و رفتند.

اعتراضات سراسری در ایران

او که در روزهای ابتدایی اعتراضات سراسری در ایران بازداشت شده بود، در اعتراض به شرایط خود در زندان دست به اعتصاب غذای ۶۴ روزه زد و سرانجام در پنجم آذر با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

حسین رونقی، فعال مدنی ساکن ایران که به دلیل مخالفت و انتقاد از اقدامات حکومت مدتی را در زندان سپری کرده است، از یورش «عده‌ای ناشناس و لباس شخصی» به منزل خانوادگی‌اش خبر داد.