گفتگویی شنیده نشده از حرف‌های تند کیومرث پوراحمد
گفتگویی شنیده نشده از حرف‌های تند کیومرث پوراحمد

گفتگویی شنیده نشده از حرف‌های تند کیومرث پوراحمد؛ یک فایل صوتی از کیومرث پوراحمد، سینماگر مشهور، که در سن ۷۴ سالگی به دلیل خودکشی درگذشت، در شبکه‌های اجتماعی گسترده شده است.

فایل صوتی ۱۳۹۸ کیومرث پوراحمد

در این فایل صوتی که به یک جلسه عمومی در شهر رشت در سال ۱۳۹۸ مربوط است، پوراحمد اظهار کرده است که فیلمسازی عشق و نان شب و نفس او است و همه زندگی او ابتدا برای فیلم است.

او همچنین افزوده است که اگرچه در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، یک فیلم در سال می‌ساخت، اما در حال حاضر هر پنج، شش یا هفت سال یک فیلم می‌سازد و به دلیل شرایط بد، نمی‌تواند بیشتر از این کار کند.

گفتگویی شنیده نشده از حرف‌های تند کیومرث پوراحمد

کیومرث پوراحمد اظهار داشته است که برای نسل ما، به خصوص که تعداد آنها پنج یا شش نفر بیشتر نیست، شرایط سختی وجود دارد و حاکمیت آرزو می‌کند که ما زودتر از بین برویم و به سرعت از بین بریم. حتی اگر جوانانی مستقل باشند، حاکمیت می‌خواهد آن‌ها نیز تصادف کنند و بمیرند تا برای آنها دیگر فرصتی باقی نمانده باشد.”

به‌گفتهٔ کیومرث پوراحمد پوراحمد، حاکمیت فیلم‌های بی‌خاصیت، کمدی شاخ‌پشمی، رحمان و فلان دوست دارد، هیچ علاقه‌ای به ذره‌ای تفکر و اندیشه نیست و دوست دارد تا ما منقرض و نابود شویم.