گزارش وزارت دادگستری: توصیف بایدن به عنوان فرد مسن و با حافظه‌ی ضعیف
گزارش وزارت دادگستری: توصیف بایدن به عنوان فرد مسن و با حافظه‌ی ضعیف

گزارش وزارت دادگستری: توصیف بایدن به عنوان فرد مسن و با حافظه‌ی ضعیف؛ گزارش وزارت دادگستری آمریکا در مورد جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در ارتباط با نگهداری اسناد محرمانه، او را متهم نمی‌داند.

گزارش وزارت دادگستری: توصیف بایدن به عنوان فرد مسن و با حافظه‌ی ضعیف

گزارش وزارت دادگستری آمریکا در مورد جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در ارتباط با نگهداری اسناد محرمانه، او را متهم نمی‌داند. در این گزارش که در روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن منتشر شد، بایدن به عنوان «مردی مسن با حسن نیت و دارای حافظه‌ای ضعیف» توصیف شده است.

بر اساس این گزارش، بایدن در طی مصاحبه‌های مربوط به تحقیقات، به یاد نداشت که چه زمانی معاون رئیس‌جمهوری بوده و همچنین به یاد نداشت که پسرش چه زمانی درگذشته است.

گزارش وزارت دادگستری آمریکا ادعا می‌کند که بایدن «عمداً» اسناد مربوط به دوران معاون ریاست جمهوری خود را در خانه و دفتر کار نگهداشته و افشا کرده است، اما هیچ اتهامی به وی متوجه نشده.

حافظه جو بایدن

رابرت هر، بازپرس ویژه وزارت دادگستری، در گزارش خود ذکر کرده که حافظه جو بایدن در زمان مصاحبه با تیم دادستانی “به شدت محدود” بوده است. او همچنین به این نکته اشاره کرده که اگرچه ممکن است این اطلاعات فوق‌العاده حساس مفقود شده یا به دست دشمنان آمریکا بیافته باشد، اقدامات بایدن منجر به تهدید امنیت ملی شده‌اند.

وکلای بایدن در نظرات خود درباره این گزارش بیان کرده‌اند که با در نظر گرفتن اینکه بایدن باید درباره اتفاقات سال گذشته توضیح می‌داد، این نقص در یادآوری مساله به دور از عادت نبوده و این نوع مطالب غیرعادی نباید در گزارش وزارت دادگستری قرار می‌گرفته باشند.

در واکنش به گزارش بازپرس ویژه وزارت دادگستری، جو بایدن در یک سخنرانی در ویرجینیا اعلام کرد: “حافظه من خوب است.” او همچنین در پاسخ به نظر بازپرس که ادعا کرده بود بایدن به یاد نمی‌آورد زمان فوت پسرش را، اظهار کرد: “او چطور جرات کرده این موضوع را مطرح کند. راستش، وقتی این سؤال از من پرسیده شد، خودم با خودم گفتم که این موضوع به کار لعنتی آنها ربطی ندارد.”