اعدام
گزارش عفو بین‌الملل: از اعدام در ایران به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده شد

گزارش عفو بین‌الملل: از اعدام در ایران به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده شد، عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه 18 فروردین منتشر شد ، از “وضعیت حقوق بشر در ایران” انتقاد کرد و اظهار داشت که در سال 2020 ، از مجازات اعدام به طور فزاینده ای به عنوان سلاحی برای سرکوب معترضان سياسى ، مخالفان و اعضای اقلیت ها استفاده خواهد شد.

 اعدام در ایران به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی استفاده شد

عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه 18 فروردین منتشر شد ، از “وضعیت حقوق بشر در ایران” انتقاد کرد و اظهار داشت که در سال 2020 ، از مجازات اعدام به طور فزاینده ای به عنوان سلاحی برای سرکوب معترضان سياسى ، مخالفان و اعضای اقلیت ها استفاده خواهد شد.

این سازمان به اعدام روح الله زم ، مدیر کانال آمدنیوز تلگرام ، اشاره کرد و نوشت که این اعدام ها پس از محاکمه های ناعادلانه انجام شده و تعداد زیادی از اعدام شدگان از اقلیت کرد در ایران بوده اند.

عفو بین الملل از افزایش استفاده از مجازات اعدام را “سلاحی برای سرکوب سیاسی” توصیف کرد و به اعدام ها و اعدام های مخفی افرادی که به گفته آنها در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بودند اشاره کرد.

حداقل ۲۶۷ نفردر سال ۲۰۲۰ در ایران اعدام شده‌اند

پیش از این ، سازمان حقوق بشر ایران ، که وضعیت حقوق بشر در ایران را رصد و تحلیل می کند ، در سیزدهمین گزارش سالانه خود اعلام کرد که حداقل 267 نفر در ایران در سال 2020 اعدام شده اند.

گزارش دیگر سازمان عفو ​​بین الملل به سرکوب آزادی بیان ، استفاده غیرقانونی از زور برای سرکوب اعتراضات و دستگیری خودسرانه صدها تظاهر کننده ، مخالف ، مخالف و مدافع حقوق بشر اشاره داشت.

خشونت نهادی و تبعیض علیه زنان و اقلیت های قومی و مذهبی ، همچنین ناپدیدشدن های گسترده و سیستماتیک اجباری ، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی ، همراه با مصونیت از مجازات مرتکبان ، از دیگر نکات قابل توجه در عفو بین الملل است.