گدای
گدای میلیاردر تهران به قتل رسید

گدای میلیاردر تهران به قتل رسید، پیکر دست و پا بسته مرد متکدی که ۱۰ روز از قتلش می‌گذشت در حالی در خانه ویلایی اش پیدا شد که با 220 ميليون تومان در دفترچه بانک خود وجود داشت

گدای میلیاردر تهران به قتل رسید

پیکر دست و پا بسته مرد متکدی که ۱۰ روز از قتلش می‌گذشت در حالی در خانه ویلایی اش پیدا شد که با 220 ميليون تومان در دفترچه بانک خود وجود داشت

دوشنبه گذشته ساعت 11 صبح ، ساکنان یکی از خیابان های تهران با پلیس تماس گرفتند و از بوی تعفن از خانه همسایگان شکایت کردند.
وقتی مأموران پلیس 126 تهران برای بررسی این حادثه رفتند ، یکی از همسایگان گفت: ویلا در منطقه ما متعلق به پیرمرد 70 ساله ای است که تنها زندگی می کند.
چند روز بود که نام پیرمرد را نشنیده بود و از طرف دیگر ، بوی تعفن شدیدی را از خانه اش بو کرد.

ماجراى اين حادثه

مشکوک بودن حادثه باعث شد پلیس با هماهنگی قضایی بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت وارد خانه ویلا شود.

وقتی وارد حیاط شدند ، متوجه بوی تعفن از زیرزمین شدند. وقتی مأموران پا به زیرزمین بردند ، جسد پیرمرد را با دست و پاهای بسته پیدا کردند.

با پیدا شدن جسد ، حبیب الله صادقی موضوع را به بازپرس اطلاع دادند و دقایقی بعد ، بازپرس جنایی و تیم بررسی صحنه جرم به محل حادثه رفتند.

دست و پاهای پیرمرد را با طناب بسته بودند و دور گردن او نیز طنابی به همان جنس و رنگ بود. کارشناسان پزشکی قانونی حدود 10 روز پیش زمان قتل را اعلام کردند.

با توجه به اینکه ورودی خانه دست نخورده بود ، ممکن است مطرح شد که عامل یا عاملان جنایت با مقتول آشنا بوده‌اند.
از طرف دیگر ، فروریختن خانه نشانه قتل در اثر سرقت بود. تحقیقات میدانی نشان داد که مقتول ، به نام هاشم ، یک گدای پیر است که هر روز صبح خانه را ترک می کند و روزهای خود را با گدایی سپری می کند.

به گفته همسایه ها ، وی زن و فرزندی ندارد و فقط یک خواهر در این شهر زندگی می کند. همچنین مشخص شد که پیرمرد پولی را که از راه گدایی به دست می آورد نگه داشته یا در کمد لباس خود نگه داشته یا به حساب های بانکی خود واریز کرده است. رسیدهای بانکی برای سپرده ها و برداشت ها نیز این موضوع را تأیید می کند.