کوثر افتخاری مهاجرت اجباری خود از ایران روایت کرد
کوثر افتخاری مهاجرت اجباری خود از ایران روایت کرد

کوثر افتخاری، از مجروحین چشمی اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران با انتشار یک ویدیو در پستی اینستاگرامی ضمن اعلام خبر مهاجرت اجباری خود به آلمان، نوشته: حکومت اشغالگر ج.ا ما عاشقان وطن را، از وطنمان دور کرد….اما روزی که دور نیست من به وطنم باز خواهم گشت.

کوثر افتخاری مهاجرت اجباری خود از ایران روایت کرد

خانم افتخاری در این ویدیو می‌گوید که به دلیل اینکه ج.ا عرصه را بر او تنگ کرده علی رغم میل باطنی و عشق به ایران مجبور شده وطن را ترک کند. روایت تلخ او از شکنجه و عذاب حکومت بر خود و خانواده‌اش که در نهایت به مهاجرت اجباری او انجامید سرگذشت بسیاری از معترضان سال گذشته است.

این معترض جوان علاوه بر روایت فشار و عذاب ج.ا در بخشی از دلنوشته‌اش افزوده: به ایرانی که دیگر حجاب اجباری نخواهد داشت باز خواهم گشت…. ایرانی که دیگر احکام سیاه اعدام، فقر و فساد و گرانی نخواهد داشت باز خواهم گشت….‌ ایرانی که دیگر در بند ضحاک نخواهد بود…. سفر تلخ من به غربت پایانش پایان جمهوری اسلامی است….گرچه تاریخ امروز ایران ویران ترین صفحه تاریخ هست، اما سبز ماندن در این ویرانه تلخ هم ریشه میخواهد…. ما داغدیدگان وطن در هر گوشه ای از این جهان هم که باشیم برای نابودی اهریمن بزرگ تاریخ مصمم تر از دیروزیم‌….. ایران گریان من هم خواهد خندید…..

کوثر افتخاری دختر ۲۲ ساله‌ای بود که تحصیل‌کرده دانشگاه الزهرا است و بازگشت او به صحنه تئاتر بعد از شلیک به چشمش در جریان اعتراضات سراسری، در رسانه‌ها بازتابی گسترده داشت.

در اعتراضات بیستم مهر بود که چشمش را هدف شلیک قرار دادند، ماه‌ها به‌ دنبال درمان و تزریق سلول‌های بنیادی برای ترمیم چشمش بود، کنار دیگر آسیب‌دیدگان قرار گرفت، نسبت به وقایع ایران سکوت نکرد و به صحنه تئاتر برگشت؛ از کیان پیرفلک تا اعدام معترضان موضع گرفت و به مسمومیت‌های دانش‌آموزان واکنش نشان داد. به او اتهام زدند، عفوش کردند، اما او باز هم به مسیری که بدان ایمان داشت، ادامه داد.