کنترل اینترنت

صبح امروز، شنبه ۵ تیر، مجلس شورای اسلامی ایران “طرح ساماندهی پیام‌ رسان‌های اجتماعی” در دستور کار خود دارد که واگذاری کنترل اینترنت ورودی به ستاد کل نیروهای مسلح  را بررسی می کند.

مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که طی هفته آینده بررسی «طرح ساماندهی پیام‌ رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

منابع آگاه از اين شورا گفتند که این پروژه شامل واگذاری کنترل اینترنت به ستاد کل نیروهای مسلح است.

آنها همچنین توضیح دادند که پروژه جدید شامل جرم بودن استفاده از برنامه های فیلتر شکن و وسایل ارتباطی خارجی و مجازات برای متخلفان است.

آن منابع آگاه همچنین تکمیل کردند که در صورت تصویب این پروژه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم به شناسایی کاربران در فضای مجازی خواهد شد.

بر اساس این پروژه، حفاظت از مرزهای دیجیتال و دفاع سایبری کشور و جلوگیری از استفاده غیر مجاز از داده های مجازی در ورودی و خروجی پهنای باند کشور، وظایف مقامات ذیربط ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود. 

از سوی دیگر، در صورت تصویب این پروژه، صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه منوط به نصب نرم افزار پیام رسان داخلی بر روی تلفن های وارداتی خواهد بود.

شایان ذکر است که پروژه “ساماندهی پیام رسانه های اجتماعی” در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد شد، اما تصویب نشد.