کشف یک جسد در پرواز تهران - فرانکفورت!
کشف یک جسد در پرواز تهران - فرانکفورت!

کشف یک جسد در پرواز تهران – فرانکفورت؛ خطوط هوایی لوفت‌هانزا در یک ایمیل داخلی به کارکنان خود اعلام کرد که به دلیل پیدا شدن جسد در داخل تجهیزات فرود هواپیمای این شرکت که از تهران به فرانکفورت رسیده، به طور موقت تمام پروازهای خود از تهران به فرانکفورت را متوقف می کند.

دلیل تعلیق پروازهای لوفت‌هانزا و هواپیمایی اتریش به ایران چیست؟

این هواپیما از تهران آمده و ساعت ۵:۳۰ صبح به فرانکفورت رسیده است، خطوط هوایی لوفت‌هانزا در یک ایمیل داخلی به کارکنان خود اعلام کرد که به دلیل پیدا شدن جسد در داخل تجهیزات فرود هواپیمای این شرکت که از تهران به فرانکفورت رسیده، به طور موقت تمام پروازهای خود از تهران به فرانکفورت را متوقف می کند.

پس از کشف این جسد، خطوط هوایی لوفت‌هانزا و همچنین شرکت هواپیمایی اتریش، پروازهای خود به ایران را تا هفتم آبان ماه تا مشخص شدن ابعاد و علل این حادثه متوقف کردند.

کشف یک جسد در پرواز تهران – فرانکفورت

روزنامه آلمانی بیلد آلمان گزارش داد که جسدی در جعبه چرخ‌های یک هواپیمای شرکت لوفت‌هانزا پیدا شده است. این هواپیما صبح پنجشنبه از تهران وارد فرودگاه فرانکفورت شده بود.

جزئیات بیشتری اعلام نشده و مشخص نیست جسد چه مدت در هواپیما بوده است.