کشتی اماراتی با کمک‌های انسانی به غزه در راه است
کشتی اماراتی با کمک‌های انسانی به غزه در راه است

کشتی اماراتی با کمک‌های انسانی به غزه در راه است؛ یک مقام اماراتی روز شنبه به سی ان ان گفت، امارات متحده عربی با یک آژانس امدادی برای ارسال کمک های بشردوستانه از طریق دریا به غزه همکاری می کند.

کشتی اماراتی با کمک‌های انسانی به غزه در راه است

این مقام مسئول تصریح کرد: با همکاری آژانس کمک به پناهندگان خاور نزدیک آمریکا (ANERA)، یک کشتی حاوی 400 تن کمک غذایی روز جمعه از قبرس در مسیر غزه حرکت کرد.

این مقام توضیح داد که هدف امارات متحده عربی ارائه کمک های نجات دهنده به مردم غزه با مشارکت آژانس کمک به پناهندگان آمریکا در خاور نزدیک (ANERA) است.

این اولین باری است که یک محموله کمک از طریق دریا به غزه می رود

این اولین باری است که یک محموله کمک از طریق دریا به غزه می رود، پس از حملات اسرائیل که در آغاز این ماه 7 امدادگر را در آشپزخانه مرکزی جهانی (WCK) کشتند.

این حادثه پس از کشته شدن کارکنانش، World Central Kitchen را مجبور کرد تا عملیات خود را از طریق دریا به غزه متوقف کند.

هنوز مشخص نیست که این کشتی چه زمانی به غزه خواهد رسید. این مقام به سی ان ان افزود: امارات به بررسی همه ابزارها با شرکای منطقه ای و بین المللی خود برای رسیدگی به بحران فوری بشردوستانه در نوار غزه و به حداکثر رساندن ارسال کمک به نوار از طریق دریا، هوا و زمین ادامه می دهد.