کشاورزان اصفهان برای احیای زاینده رود با تراکتورهای خود عازم تهران شدند
کشاورزان اصفهان برای احیای زاینده رود با تراکتورهای خود عازم تهران شدند

تعدادی از کشاورزان اصفهان در یک اقدام اعتراضی با تراکتورهای خود عازم تهران شدند.

کشاورزان اصفهان برای احیای زاینده رود با تراکتورهای خود عازم تهران شدند

بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی، تعدادی از کشاورزان اصفهان در یک اقدام اعتراضی با تراکتورهای خود عازم تهران شدند.

در گزارش های غیر رسمی هدف این کشاورزان احیای زاینده رود و تعیین وضعیت حق آبه در اراضی کشاورزی عنوان شده است.

در ویدئوهایی که پیشتر در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود، تعدادی از کشاورزان شرق اصفهان روز پنجشنبه سیزدهم بهمن در اعتراض به عمل نکردن به وعده های مسئولان و حق‌آبه خود در این شهر تجمع کردند.

کشاورزان  برای احیای زاینده رود حرکت خود را به سمت تهران شروع کردند

باعث اصلی نابودی تالاب‌های ایران سوءمدیریت‌های اخیر است

آرزو اشرف زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت تالاب‌های ایران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت: «در سال‌های اخیر، بیشتر از مسائل مربوط به تغییر اقلیم در وضعیت نامناسب امروزِ بخش زیادی از تالاب‌ها تأثیر گذاشته است».

خانم اشرفی‌زاده ۱۶ بهمن ماه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: بخش عمده ای از دلایل نامناسب بودن بیشتر تالاب های ما ریشه در مدیریت ناپایدار منابع آب و توسعه کشاورزی بدون در نظر گرفتن اصول محیط‌زیستی در حوضه‌های آبخیز گوناگون ریشه دارد.»