دفتر حزب دمکرات کردستان
کسانی که دفتر حزب دمکرات کردستان را به آتش کشیدند چه کسانی هستند؟

کسانی که دفتر حزب دمکرات کردستان را به آتش کشیدند چه کسانی هستند؟تعدادی از طرفداران آیت الله سیستانی صبح روز دوشنبه هشتم فروردین دفتر این حزب در بغداد را به آتش کشیدند.

کسانی که دفتر حزب دمکرات کردستان را به آتش کشیدند چه کسانی هستند؟

تعدادی از طرفداران آیت الله سیستانی صبح روز دوشنبه هشتم فروردین در پی توئیت «نایف کردستانی» که رسانه های ایرانی آن را «یکی از چهره های همسو با حزب دموکرات کردستان» توصیف کردند، دفتر این حزب در بغداد را به آتش کشیدند.

https://twitter.com/RezaS27/status/1508328450381209600?s=20&t=HYE58h2pyWiW1fjXOXoszw

نایف کردستان در روز یکشنبه،هفتم فروردین، در توییتی نوشت که او طرفدار مرجعیت فردی «با اصلیت عرب» است ومرجعیت دینی افراد “هند، فارس و افغان” را نمی‌پذیرد”حتی اگر آن‌ها عمامه سیاه به سر کنند”

در پی این توییت، برخی گروه های شیعه این پیام را توهین به مراجع شیعه از جمله آیت الله سیستانی توصیف کردند و با حمله به دفتر حزب دمکرات کردستان، آن را به آتش کشیدند.

مقر حزب دمکرات کردستان به آتش کشیده شد

اما بر اساس ویدئوهایی منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی تعدادی از طرفداران آیت‌الله سیستانی كه رسانه‌های ایران آن‌ها را از حامیان جنبش نُجَباء و کتائب سیدالشهدا اعلام کرده‌اند، صبح روز دوشنبه عکس‌های آیت‌الله سیستان در دست داشتند و پرچم هایی را به دفتر حزب دمکرات کردستان بردند و ساختمان ایشان را به آتش کشیدند.