کتایون محمودی‌فر
کتایون محمودی‌فر به قله ۸ هزار و ۱۶۳ متری ماناسلو هیمالیا صعود کرد

کتایون محمودی‌فر، کوهنورد ایرانی دست به کار بزرگی زد و به قله ماناسلو در هیمالیا صعود کرد. صبح امروز (چهارشنبه) محمدفر موفق به فتح قله هشت هزار و ۱۶۳ متری ماناسلو در هیمالیا را فتح کند.

کتایون محمودی‌فر به قله ۸ هزار و ۱۶۳ متری ماناسلو هیمالیا صعود کرد

کتایون محمدی‌فر به قله ماناسلو در هیمالیا صعود کرد. صبح امروز خانم محمدفر موفق به فتح قله هشت هزار و ۱۶۳ متری ماناسلو در هیمالیا را فتح کند.

صعود سه ایرانی به قله ماناسلو ۸ هزار متری

سه ایرانی به نامهای معین عباسی نیسار ، محمدجواد اکبری و خانم کتایون محمودی فر از قله ۸۱۶۳ متری ماناسلو از ارتفاعات بالای ۸ هزار متری در هیمالیاى نپال را صعود کرده اند.

هر یک از این کوهنوردان در قالب یک تیم کوهنوردی جداگانه متشکل از شرپاها و کوهنوردان خارجی این قله را در فاصله ۸ هزار متری جداگانه صعود کردند.

ماناسلو دارای خط الرأس‌های طولانی، یخچال‌ها با شیب زیاد است. وجود برآمدگی های بلند و دره های یخچالی امکان تشخیص این کوه را از راه دور ممکن می سازد. در همین حال ، برج قله چشم اندازی رویایی به این کوه داد.

اولین صعود این کوه در سال ۱۹۵۶ با گروهی از کوهنوردان ژاپن از مسیر شمال شرقی انجام شد.
تاکنون بیش از ۲۵۰ کوهنورد ماناسلو را فتح کرده اند که در این مسیر ۵۲ نفر جانشان را از دست داده اند.