کاوه آهنگر
کاوه آهنگر: صداوسیما لجنزار است، با تهدید مجبورم کردند در یک سریال بازی کنم

کاوه آهنگر: صداوسیما لجنزار است، با تهدید مجبورم کردند در یک سریال بازی کنم؛ کاوه آهنگر، بازیگر و فیلمساز، که با انتشار متنی در اینستاگرام خود ضمن اعلام تنفر از صداوسیما كه آن را لجن خواند و از بازی درمجموعه‌های رسانه ای جمهوری اسلامی ایران ابراز پشیمانی کرد.

کاوه آهنگر: صداوسیما لجنزار است، با تهدید مجبورم کردند در یک سریال بازی کنم

کاوه آهنگر، بازیگر و فیلمساز، که با انتشار متنی در اینستاگرام خود ضمن اعلام تنفر از صداوسیما كه آن را لجن خواند و از بازی درمجموعه‌های رسانه ای جمهوری اسلامی ایران ابراز پشیمانی کرد. و نوشت که با تهدید خودم و خانواده ام من مجبور به بازی در سریال سرباز شدم.

کاوه آهنگر، بازیگر بسیاری از فیلم ها و سریال ها از جمله «شیطان جود ندارد»، «روزگار قریب» و «پس از باران» با انتشار متنی در اینستاگرام از پخش آن در تمام سریال های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ابراز پشیمانی کرد و نوشت با تهدید مجبور به بازی در سریال «سرباز» شده است.

کاوه آهنگر: تصمیم گرفتم دیگه مقابل دوربینش قرار نگیرم

وی با اعلام تنفر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشت: من تاسف میخورم از کشوری که تبدیل به جهنم شده. متنفرم از صداوسیمای یکه چنین ستمو سو دار به جان مردم افتاده. خیلی ها می گویند که شما موقعیت فعلی خود را مدیون این رسانه فاسد هستید. اما واقعاً از زمانی که به خودم آمدم و متوجه شدم انگ این رسانه چه لجنزاری بوده و هست تصمیم گرفتم دیگه مقابل دوربینش قرار نگیرم.