حقوق بشر

کارشناسان حقوق بشر و مقامات سازمان ملل متحد خواستار تشکیل کمیته تحقیق در مورد اعدام دسته‌جمعی زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ در ایران شدند.

بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر با ارسال نامه ای خواستار تشکیل کمیته تحقیق بین المللی برای تحقیق در مورد اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران، تابستان ۶۷ شدند.

در این نامه به “مصونیت سیستماتیک” مرتکبان “اعدامهای فراقانونی” اشاره شده است و بسیاری از این مقامات اکنون سمت‌ های کلیدی قضایی و حکومتی در نظام ایران را اختیار می کنند.

فعالان نوشت:  «از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهیم تا با تشکیل یک کمیته تحقیق بررسی اعدامهای گسترده غیرقانونی سال ۱۳۶۷، به فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران پایان دهد».

◊   تهدید و آزار

در این نامه اسامی مقاماتی که در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، که از جمله آن وزیر دادگستری کنونی سید علیرضا آوایی، نقش داشته‌ اند، نشان داد.

کیم کمپبل، نخست‌ وزیر سابق کانادا، ماری رابسون، کمیساریای عالی سابق سازمان ملل و مارک ملک براون، معاون سابق دبیرکل سازمان ملل از جمله امضا کنندگان این نامه بودند.

این پیام در حالی ادامه اعتراضات گسترده علیه اقدامات اخیر رژیم ایران برای تخریب خاوران، محل دفن دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی اعدام شده  در سال۶۷، ارائه شد.

از سوی دیگر، بسیاری از پدران و مادرانی اعدام‌شدگان ۶۷ طی دهه های گذشته توسط دستگاه های امنیتی ایران مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفته اند و بسیاری از آنها دستگیر و زندانی شده اند.