سپاه پاسداران
کارزار حقوق‌ بشری در کانادا برای معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد تروریستی

کارزار حقوق‌ بشری در کانادا برای معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد تروریستی، فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع یک کارزار توسط دولت و پارلمان برای تعریف سپاه پاسداران به عنوان یک “نهاد تروریستی” خبر دادند.

کارزار حقوق‌ بشری در کانادا برای معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد تروریستی

فعالان حقوق بشر در کانادا از شروع یک کارزار توسط دولت و پارلمان برای تعریف سپاه پاسداران به عنوان یک “نهاد تروریستی” خبر دادند.

در مرحله اول این کارزار ، گروهی از فعالان حقوق بشر ، از طریق مرکز حقوق بشر مهر ، دو بیلبورد برای کشته شدگان در اعتراضات آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی در دو خیابان‌ شهر تورنتونصب کرده‌اند.

در این بیلبوردها که از روز شنبه ۱۵ خرداد نصب شده بود ، تصاویری از پویا بختیاری در آبان‌ 98 در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد.

و همچنین راستین مقدم و شکیبا فقاهتی ، پسر و مادرى كه در جریان شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و 174 نفر دیگر کشته شدند.

هدف از این کارزار چیست؟

فعالان حقوق بشر که پیگیر نصب این بیلبوردها، در توئیت‌هایی که منتشر کرده‌اند، هدف از این کار را پیش‌ بردن “جنبش دادخواهی” علیه مقامات دولت ایران و رساندن صدای قربانیان به مجامع بین‌المللی اعلام کرده‌اند.