انتخابات
کارزار«رای نمی دهم» با هدف تحریم فعال و گسترده انتخابات ١۴٠٠ راه‌اندازی شد

کارزار«رای نمی دهم» با هدف تحریم فعال و گسترده انتخابات ١۴٠٠ راه‌اندازی شد، گروهی از تشکل‌ها و کنشگران سیاسی ایران با انتشار فراخوانی خواستار تحریم «فعال» و «هدفمند» انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شدند.

کارزار«رای نمی دهم» با هدف تحریم فعال و گسترده انتخابات ١۴٠٠ راه‌اندازی شد

گروهی از تشکل‌ها و کنشگران سیاسی ایران با انتشار فراخوانی خواستار تحریم «فعال» و «هدفمند» انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شدند.

بنیانگذاران کمپین “من رأی نمی دهم” اظهار داشتند که هدف از آغاز این کارزاری سیاسی بی بی‌اعتبارسازی تلاش های جمهوری اسلامی برای بدست آوردن مشروعیت از دست رفته خود است. مهدیه گلرو ، یک فعال مدنی ساکن سوئد ، به عنوان سخنگوی این کمپین انتخاب شد.

در بخشی از متن فراخوان منتشر شده توسط ستاد اجرایی مبارزات انتخاباتی در روز جمعه ، 10 اردیبهشت ، بیان شد که “موفقیت در تحریم گسترده انتخابات” همراه با اعتراضات دی ۱۳۹۶ ومطالبات آبان ۱۳۹۸ موسوم به «آبان خونین» می شود.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود

انتشاردهندگان فراخوان همچنین به ماهیت “نمایشی” انتخابات در جمهوری اسلامی اشاره کردند ،وعدم شرکت و خودداری از شرکت در انتخابات را “اقدامی اعتراضی” در راستای “تغییر توازن نیروهای اجتماعی به نفع تغییرات عمده و ساختاری” در سیاست ایران دانست.

آنها بر این باورند که “آزمون تجربه ٢٤ ساله اصلاح طلبى بیش از پیش ساختار انتخاباتی معیوب نظام و ناتوانی آن در حل مشکلات جزئی و کلی کشور” ، از جمله فساد اداری ، فقر گسترده ، تبعیض و ستم را آشکار کرده است.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود.

با این حال ، به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا ، نارضایتی عمیق از عملکرد دولت جمهوری اسلامی در زمینه های مختلف ، رقابت و نادرستی انتخابات ، فضای انتخاباتی سرد توصیف شد.