بورس نیوز
چرا مدیر مسئول پایگاه خبری بورس نیوز مجرم شناخته شد؟

روز دوشنبه ۱۵ آذر، دادگاه مطبوعاتی مدیر مسئول پایگاه خبری بورس نیوز را به «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» متهم کرد

چرا مدیر مسئول پایگاه خبری بورس نیوز مجرم شناخته شد؟

سخنگوی هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی گفت: هیئت منصفه مدیر پایگاه خبری بورس نیوز را ​​به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به دیگران مجرم دانست

سخنگوی هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی را در روز دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ رسیدگی به دو پرونده مطبوعاتی اعلام کرد.

احمد مومنی راد اظهار داشت: این دو پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی رسیدگی شد. گفت: در پرونده اول متهم مدیر مسئول پایگاه خبری بورس نیوز بود که با اکثریت آرا به نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر هیات منصفه متهم را مجرم دانست و نیز با اکثریت آرا، وی را در این اتهام مستحق تخفیف دانست.

مدیر خبرگزاری راه دانا به انتشار مطالب کذب به قصد اضرار به دیگران متهم شد

مومنی راد ادامه داد: پرونده دوم مربوط به متهم مدیر خبرگزاری راه دانا است که به انتشار مطالب کذب به قصد آسیب رساندن به دیگران متهم شده است.که با توجه به رضایت مشروط شاکی و تقاضای استمهال وکیل متهم، دادگاه با این درخواست موافقت کرد و رسیدگی به پرونده را به آینده موکول کرد.