احمدی‌نژاد
چرا احمدی‌نژاد را تهدید کرده است؟

رئیس جمهورى سابق جمهوری اسلامی با انتشار پیامی از تهدید شدیداللحن خود را از “باند امنیتی فاسد” به دلیل افشای سلاح و تجهیزات نظامی به طالبان خبر داد.

چرا احمدی‌نژاد را تهدید کرده است؟

چرا احمدی‌نژاد را تهدید کرده است؟؛ احمدی‌نژاد با انتشار پیامی از تهدید شدیداللحن خود را از “باند امنیتی فاسد” به دلیل افشای سلاح و تجهیزات نظامی به طالبان خبر داد.

روز شنبه ، ٢٣ مردادماه ، محمود احمدی نژاد با انتشار ویدئویی گفت: در دو هفته گذشته ، یک مقام ارشد امنیتی تماس گرفت تا در مورد هشدارهای قبلی من در مورد طالبان و گروه فاسد امنیتی به من هشدار دهد.

احمدی نژاد افزود ؛ این مقام هشدار داد: “ما تحت فشار زیادی هستیم و اگر شما به این کار ادامه دهید ، ما باید با اطرافیان و نزدیکان خود برخورد کنیم.”

تهدید احمدی‌نژاد بە دلیل افشای تحویل سلاح بە طالبان

احمدی‌نژاد: “مرا تهدید کردند که علیه گروه تروریستی طالبان و باند فاسد امنیتی سخنی نگویم.”

رئیس‌جمهور سابق بدون ذکر نام این شخص افزود: من پاسخ دادم که تحت فشار کی هستید ، آنها را معرفی کنید و این شخص با عصبانیت گفت: پرونده در دست ما است و اگر ادامه دهید با مشایی، بقایی، جوانفکر و سایر همراهان و دوستانت برخورد خواهیم کرد.