احمدی‌نژاد
چرا احمدی‌نژاد بدون محافظ به ترکیه رفت؟

کانال خبری دولت بهار عکسی از تیم حفاظتی وی در سفر به ترکیه منتشر کرد که نشان می دهد اکثر محافظان رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی در این سفر از ملیت ترکیه‌ای هستند.

چرا احمدی نژاد بدون محافظ به ترکیه رفت؟

کانال خبری دولت بهار نزدیک به محمود احمدی‌نژاد عکسی از تیم حفاظتی احمدی‌نژاد در سفرش به ترکیه منتشر کرد که نشان می دهد اکثر محافظان محمود احمدی‌نژاد در این سفر از ملیت ترکیه‌ای هستند.

پیش از آن برخی از روزنامه های گزارش دادند كه بنا بر دستور اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه، ابراهیم رئيسى، پاسپورت سیاسی احمدی نژاد و هیئت همراه خود را صادر کرد.

احمدی نژاد همچنین اجازه به استفاده از تیم حفاظتی در طول سفر داده نشده و گفته شده است که او باید از محافظان سفارت و کنسولگری جمهوری اسلامی در ترکیه استفاده کند.

احمدی نژاد: هنوز نشانه ای ندیدیم که بایدن سیاستها را تغییر داده باشد

من در نامه ای به آقای بایدن و قبل از آن به به آقای ترامپ نوشتم تصریح کردم که متأسفانه سیاست خارجی توسط روسای جمهور در آمریکا تعیین نمی کنند.

گفتم اگر واقعاً می خواهید تغییری ایجاد کنید، این سیاست ها را تغییر دهید. تا زمانی که منافع سرمایه داری آمریکا در جهت تضعیف و تسلط بر دیگران است، هیچ مشکلی قابل حل نیست. من هنوز هیچ نشانه ای ندیده ام که آقای بایدن این سیاست ها را تغییر داده باشد.