فرهاد سلمانپور
پیام فرهاد سلمانپور درباره مرگ مشکوک شاهین ناصری

یک زندانی سیاسی ، از دوستان نزدیک و همبندی‌های شاهین ناصری ، درباره مرگ مشکوک خود در زندان تهران بزرگ ارائه کرد.

پیام فرهاد سلمانپور درباره مرگ مشکوک شاهین ناصری

فرهاد سلمانپور، درباره مرگ مشکوک خود در زندان تهران بزرگ ارائه کرد.

فرهاد سلمانپور یک پیام صوتی از داخل زندان تهران بزرگ منتشر کرد که در آن هرگونه ادعای احتمالی جمهوری اسلامی مبنی بر خودکشی شاهین ناصری یا مصرف مواد مخدر را به شدت رد کرد.

وی همچنین تأیید کرد که شاهین ناصری از هیچ بیماری زمینه ای رنج نمی برد و از سلامت کامل جسمی و روحی برخوردار است و مرگ وی کاملاً ناگهانی و مشکوک است.

وی کشته شدن شاهین ناصری را به دست نیروهای امنیتی تاکید کرد

سلمانپور تأیید کرد که شاهین ناصری از سالروز اعدام نوید افکاری به سلول انفرادی به نام سوئیت منتقل شده است ، جایی که هیچ گونه دسترسی به ابزار یا مواد مخدر خودکشی وجود ندارد.

وی کشته شدن شاهین ناصری را به دست نیروهای امنیتی تاکید کرده و مقامات امنیتی را مسئول مستقیم مرگ شاهین ناصری اعلام کرد.

شاهین ناصری ، شاهد شکنجه های نوید افکاری ، همزمان با سالروز اعدام این زندان به سلول انفرادی زندان تهران بزرگ منتقل شد و در آنجا به طرز مشکوکی جان سپرد.