پیام شهبانو فرح پهلوی به نیروهای نظامی چیست؟
پیام شهبانو فرح پهلوی به نیروهای نظامی چیست؟

شهبانو فرح پهلوی روز چهارشنبه ۶ مهرماه در پیامی از نیروهای نظامی و امنیتی ایران خواست دست از سرکوب هموطنان خود و ریختن خون آنها بردارند.

پیام شهبانو فرح پهلوی به نیروهای نظامی چیست؟

در این نامه آمده است:«من ‌ به نام یک مادر، از فرد فرد همه نیروهای انتظامی، ارتش، سپاه، بسیج، لباس‌شخصی‌ها و یا دیگران با هر گرایشی که دارند می‌خواهم که دست خود را بیشتر به خون جوانان هم‌میهن خود آغشته نکنند.»

آخرین ملکه ایران خطاب به معترضان گفت: با نگرانی و امید ساعت به ساعت حماسه های شما را در مبارزه با نیروهای فریب‌خوردگان سیاهی دنبال می کنم.

وی در عین حال در پیام خود از «شجاعت و از خودگذشتگی» معترضان ایرانی را ستایش کرده است.

کشته شدن مهسا امینی

پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس تهران در اواخر شهریور، اعتراضات طولانی و گسترده در سراسر ایران گسترش یافت که در نتیجه خشونت پلیس حداقل ۷۶ نفر کشته شدند.

در روزهای گذشته با گسترش اعتراضات به قتل مهسا امینی در شهرهای مختلف ایران، شعارها و فریادهای ضد خامنه ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی در کانون اعتراضات قرار گرفت، این در حالی است که موج دستگیری و سرکوب نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد.

در روزهای گذشته و همزمان با افزایش اعتراضات، نگرانی از قطع اینترنت و سرکوب معترضان در شرایط بی‌خبری مطلق بالا گرفته است.