خالد پیرزاده
پیام زندانی سیاسی خالد پیرزاده؛ جان خالد پیرزاده در خطر است

پیام زندانی سیاسی خالد پیرزاده: من دیگر قید کلیه هایم راهم زدم. آقا میخواهد روی زندگی من قمار کند. با خواسته آزادی به اعتصاب ادامه می دهم ، چو ایران نباشد تن من مباد. اگر من اینجا بمیرم ، با افتخار خواهم مرد.

پیام زندانی سیاسی خالد پیرزاده

نگرانی ها در مورد سلامت زندانی سیاسی خالد پیرزاده همچنان ادامه دارد. این زندانی تبعیدی در زندان شیبان اهواز، از روز اول شهریور در اعتراض به مخالفت خود با خواسته های خود، از جمله درخواست آزادی مشروط، اعتصاب غذا کرده است. وی در سال ۹۸ دستگیر شد و بر اثر شکنجه از ناحیه ستون مهره‌های کمر و پایش آسیب دیده است

پیام زندانی سیاسی خالد پیرزاده:با خواسته آزادی به اعتصاب ادامه می دهم ، چو ایران نباشد تن من مباد. اگر من اینجا بمیرم ، با افتخار خواهم مرد.

جان خالد پیرزاده در خطر است!

حمدرضا حائری؛ این آخرین گفتگوی خالد پیرزاده مربوط به دیروز، یکشنبه دوم آبان است که این زندانی سیاسی در شصت و دومین روز اعتصاب غذای خود در زندان شیيان اهواز به سر می برد.

صدای ضعیف خالد و توصیف وضعیت بحرانی بدن شکنجه شده اش در واقع هشداری است برای همه مقامات قضایی و فعالان حقوق بشر ، هشدار فاجعه ای قریب الوقوع. جان‌باختن یک زندانی سیاسی دیگر در حال اعتصاب غذا”.

به دلیل وضعیت خالد و بی تفاوتی مقامات قضایی و امنیتی ، هر لحظه ممکن است فاجعه ای رخ دهد.