پیام توماج صالحى از زندان در آستانه نوروز؟
پیام توماج صالحى از زندان در آستانه نوروز؟

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه، اعلام شد که حال عمومی توماج صالحى، خواننده رپی که در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شده بود، خوب است.

پیام توماج صالحى از زندان در آستانه نوروز؟

وکیل دادگستری این خبر را از طریق یک توییت از دیگر همکارش، رزا اعتماد، کسی که به عنوان وکیل توماج صالحی در دادگاه حاضر شده بود، دریافت کرده بود.

به گفته رزا اعتماد، او پنجشنبه گذشته برای آخرین بار در این سال به زندان رفته بود و توماج صالحی را دیده بود. او نیز در پایان دیدار، سال خوبی را برای همه هموطنان توماج آرزو کرده بود.

توماج سال خوبی را برای همه هموطنان آرزو کرده است.

این خبر در پی نگرانی های بسیاری در مورد وضعیت توماج صالحی در زندان جمهوری اسلامی ایران بود. یک-اون ری، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، در اوایل ماه اسفند به خاطر وضعیت نگران کننده این خواننده در زندان، نسبت به او ابراز نگرانی کرده بود.

اتهامات عليه توماج صالحی

توماج صالحی در روز هشتم آبان ماه، در حالی که اعتراضات سراسری در جریان بود، در روستای گِردبیشه، چهارمحال و بختیاری بازداشت شده بود.

او پیش از دستگیری زندگی مخفی داشت و پیام هایی در حمایت از مردم منتشر می کرد. به او اتهاماتی از جمله “محاربه و افساد فی الارض” وارد شده بود که با توجه به قوانین کیفری ایران، ممکن است منجر به حکم اعدام شود.